หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สถิติประจำเดือนที่น่าสนใจ

เดือนมีนาคม (12 วัน) โทรทั้งหมด 3,908 ปฏิเสธ 3,442
ตอบรับ 466 หมายเลข คิดเป็น 11.92%

เดือนเมษายน (30 วัน) โทรทั้งหมด 27,998 ปฏิเสธ 23,030
ตอบรับ 4,968 คิดเป็น 17.74%

เดือนพฤษภาคม (31 วัน) โทรทั้งหมด 40,283 ปฏิเสธ 29,220
ตอบรับ 11,063 คิดเป็น 27.46%

เดือนมิถุนายน (18 วัน) โทรทั้งหมด 33,413 ปฏิเสธ 22,183
ตอบรับ 11,230 คิดเป็น 33.61%

รวมทั้งสิ้น (91 วัน) โทรทั้งหมด 104,172 ปฏิเสธ 76,445
ตอบรับ 27,727 คิดเป็น 26.62% (สำหรับปิดโครงการ)

ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 จะมีสมาชิกอาสา 7 ท่าน
ช่วยกันทำยอดตอบรับ เป็นจำนวน 2,000 หมายเลขตอบรับ
โดยไม่รับรายได้ เพื่อชดเชยยอด error ให้กับสมาชิกทุกท่านทั้งโครงการ
ซึ่งจะส่งผลทำให้ทุกคนไม่ถูกหักรายได้ในส่วนยอดตอบรับที่ไม่ผ่านเกณฑ์
โดยตัวเลขที่ได้จากทั้ง 4 วัน จะแจ้งบนเว็บไซต์อีกครั้ง
หลังภารกิจเสร็จสิ้นครบ 4 วัน หรือครบตามจำนวน

สำหรับวันที่ 1 (19/6/2551) ทำได้เพิ่ม 522 หมายเลข ทำให้รวมทั้งสิ้น (92 วัน) โทรทั้งหมด 105,616 ปฏิเสธ 77,367 ตอบรับ 28,249 คิดเป็น 26.75% ขาดอีกเพียง 1,488 หมายเลข

สำหรับวันที่ 2 (20/6/2551) ทำได้เพิ่ม 469 หมายเลข รวม 2 วัได้ 991 หมายเลข ทำให้รวมทั้งสิ้น (93 วัน) โทรทั้งหมด 106,895 ปฏิเสธ 78,176 ตอบรับ 28,718 คิดเป็น 26.87% ขาดอีกเพียง 1,009 หมายเลข

สำหรับวันที่ 3 (21/6/2551) ทำได้เพิ่ม 595 หมายเลข รวม 3 วัได้ 1,585 หมายเลข ทำให้รวมทั้งสิ้น (94 วัน) โทรทั้งหมด 108,269 ปฏิเสธ 78,957 ตอบรับ 29,312 คิดเป็น 27.07% ขาดอีกเพียง 415 หมายเลข

สำหรับวันที่ 4 (22/6/2551) ทำได้เพิ่ม 419 หมายเลข รวม 4 วันได้ 2,004 หมายเลข ทำให้รวมทั้งสิ้น (95 วัน) โทรทั้งหมด 109,781 ปฏิเสธ 80,050 ตอบรับ 29,731 คิดเป็น 27.08% ขาดอีกเพียง 415 หมายเลข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น