หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ผู้ที่มีจำนวนลูกค้าตอบรับมากที่สุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18/6/2551 (วันปิดโครงการในส่วนการทำงานโทรหาลูกค้าของ Hutch)

อันดับ 1. ได้ 4,090 หมายเลขตอบรับ คุณจันทร์หอม แสงไชย (สมาชิก 1 ใน 6 ท่านที่ยังต้องทำยอดตอบรับอีก 1 วัน ในวันที่ 18/6/2551 ภายในเวลา 15.00 น.) (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 2. ได้ 3,465 หมายเลขตอบรับ คุณนิศาชล พรหมภูเบศ (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 3. ได้ 3,172 หมายเลขตอบรับ คุณสุธีรา โพธิ์ทอง

อันดับ 4. ได้ 3,065 หมายเลขตอบรับ คุณนภดล จารุประภัสสร (สมาชิก 1 ใน 6 ท่านที่ยังต้องทำยอดตอบรับอีก 1 วัน ในวันที่ 18/6/2551 ภายในเวลา 15.00 น.) (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 5. ได้ 2,763 หมายเลขตอบรับ คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์ (สมาชิก 1 ใน 6 ท่านที่ยังต้องทำยอดตอบรับอีก 1 วัน ในวันที่ 18/6/2551 ภายในเวลา 15.00 น.) (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 6. ได้ 2,154 หมายเลขตอบรับ คุณปาริชาต แย้มอรุณ (สมาชิก 1 ใน 6 ท่านที่ยังต้องทำยอดตอบรับอีก 1 วัน ในวันที่ 18/6/2551 ภายในเวลา 15.00 น.) (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 7. ได้ 1,976 หมายเลขตอบรับ คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

อันดับ 8. ได้ 1,559 หมายเลขตอบรับ คุณฉัตรกมล กณาพันธ์ (สมาชิก 1 ใน 6 ท่านที่ยังต้องทำยอดตอบรับอีก 1 วัน ในวันที่ 18/6/2551 ภายในเวลา 15.00 น.) (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 9. ได้ 1,519 หมายเลขตอบรับ คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย (สมาชิก 1 ใน 8 ท่านที่ต้องทำยอดตอบรับอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551 เพื่อชดเชยยอดให้ทั้งโครงการโดยไม่รับรายได้)

อันดับ 10. ได้ 1,341 หมายเลขตอบรับ คุณสุกัญญา ธานีคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น