หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

PWD Outsource Management Co., Ltd.


บริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.) เป็นบริษัท ที่ถูกก่อตั้งโดยผู้พิการเพื่อผู้พิการ
.
ทาง บริษัท PWDOM ได้เห็นช่องว่างของการเป็นผู้บริหารจัดการ "งานเพื่อผู้พิการ" จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เมื่อสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ที่อยากจะให้โอกาสต่อผู้พิการในการทำงาน พยายามหางานที่เหมาะสมให้ มอบรายได้ในอัตราที่สูง ถ้าผู้พิการทำงานได้ เป็นการตอบแทนสังคมอย่างหนึ่ง หลังจากที่สังคม ได้ให้ผลกำไรกับองค์กรนั้นๆ
.
แต่ด้วยความที่ สถานประกอบการต่างๆ อาจจะไม่เข้าใจถึงลักษณะของความพิการของผู้พิการท่านนั้นๆ หรือกลุ่มผู้พิการแต่ละกลุ่ม ซึ่งในประเทศไทยมีมากมาย รวมทั้งกลุ่มผู้พิการต่างๆ อาจมีสมาชิกที่มีความหลากหลายของความพิการ ยากต่อการตอบสนองลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้ โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยสถานประกอบการต่างๆ จึงอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการผลักดันในโครงการต่อๆ ไปในอนาคต ของทั้งแต่ละสถานประกอบการ หรือภาพรวมของสังคม
.
อีกด้านหนึ่งของกลุ่มผู้พิการ ก็อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อการรับงานในโครงการต่างๆ ในอนาคตเช่นเดียวกัน และอาจทำให้ผู้พิการ และผู้นำกลุ่ม ซึ่งมีความเกรงใจ ต่อสังคมและภาพรวมอยู่แล้ว กลัวว่าจะทำให้งานต่างๆ ล้มเหลว หรือไม่สำเร็จ จึงอาจถึงกลับปฏิเสธ งานโครงการต่างๆ อย่างน่าเสียดาย
.
ทาง PWDOM จึงอยากจะเข้ามาเป็นตัวกลางให้กับสถานประกอบการต่างๆ ในการบริหารจัดการทั้งการนำเอาเครื่องมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสมกับลักษณะของความพิการ รวมถึงการคัดกรอง ผู้พิการให้เหมาะกับลักษณะงานอย่างเป็นระบบ กับกลุ่มผู้พิการ หรือผู้พิการ อย่างเข้าอก เข้าใจ เพราะผู้บริหารของบริษัท PWDOM ก็เป็นผู้พิการเช่นกัน
.
ทาง PWDOM เชื่อมั่นในความสามารถของผู้พิการอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้สถานประกอบการต่างๆ ได้เข้าใจถึงลักษณะความพิการ ของผู้พิการแต่ละคนเท่านั้น ก็จะสามารถใช้ผู้พิการช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตัวผู้พิการเองเมื่อได้รับโอกาสจากสถานประกอบการต่างๆ ตรงตามความเหมาะสมของตนแล้ว ก็พยายามอย่างเต็มที่ อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเป็นธรรมในสังคมทั้งผู้รับ และผู้ให้ ซึ่งต่างฝ่าย ต่างก็เป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้เช่นกัน
.
สถานประกอบการเป็นผู้ให้โอกาสในการทำงาน ผู้พิการเป็นผู้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ ในเวลาเดียวกันสถานประกอบการก็ถือได้ว่าเป็นฝ่ายรับความชื่นชมยินดีจากสังคม เช่นกันที่ได้ให้โอกาสผู้พิการ
PWDOM ยินดีให้คำปรึกษาต่อ สถานประกอบการต่างๆ ในการวางแผนงาน ในธุรกิจของท่าน ที่ท่านจะมอบหมายให้กับผู้พิการ ได้อย่างมีเป้าหมายในการหวังผลสำเร็จ อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และกลุ่มผู้พิการที่เหมาะสมกับงาน
.
ทาง บริษัท PWDOM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานประกอบการของท่านจะเล็งเห็นถึงความมีคุณค่าของผู้พิการ เล็งเห็นถึงความตั้งใจของผู้พิการ ให้ตรงตามลักษณะของงานกับความพิการ และมอบโอกาสเหล่านั้นให้แก่ผู้พิการ และในขณะเดียวกันทาง PWDOM ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้พิการทุกท่าน จะให้ความสำคัญต่องานที่ทางบริษัทฯ ได้รับมอบหมายมา ที่ได้รับโอกาสจากสถานประกอบการต่างๆ และร่วมกันแสดงความสามารถ และความตั้งใจ ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เห็นผลงาน และไว้วางใจผู้พิการ

.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2552 เวลา 06:52

  ผมเคยได้รับอุบัติเ้หตุอย่างหนัก ทำให้ต้องตัดหนิ้วไป 1 นิ้วครับ ร่างกายผมอ่อนแอ ทำงานมากไม่ค่อยได้ จะเหนือยง่าย แต่ใจผมยังสู้ครับ
  ผมไม่มีทุนความรู้อเะไรเลย และก็กำลังตกง่าน ถังแต่กมากด้วยครับ
  หากจะชอสมัครเช้าร่วมโครงการจะได้หรือไม่ครับ
  พงษมนัส
  ืnchai09@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2552 เวลา 19:23

  สวัสดีครับ
  ผมพิการทางได้ยินครับ อยากหางานลำบากนะ งานตำแหน่งคีย์ข้อมูลและจัดเก็บบันทึกข้อมูล...พนักงานทั่วไป E-mail. wasanwork@hotmail.com

  ตอบลบ