หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความเป็นมาของโครงการ Caller Ring จาก Hutch

เนื่องด้วยทางบริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งโดยผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้พิการเข้าร่วมทำงานในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยจะดำเนินการให้ความรู้เฉพาะด้านของงานที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมงานหรือ โครงการจากลูกค้า รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการได้รับรายได้ และประสบการณ์ อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการที่จะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งโอกาสที่ผู้พิการจะได้ทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ น้อยมากและผู้พิการมีขีดจำกัดการทำงานซึ่งเป็นอุปสรรคให้กับนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งที่เป็นอุปสรรคกับผู้พิการมากที่สุดคือการเดินทางไปทำงาน หรือไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ และค่าใช้จ่ายของผู้พิการมมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติ ทางบริษัทฯ จึงหางานให้กับผู้พิการและได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้พิการสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ได้รับโอกาสจากลูกค้า ในโครงการ Caller ring สำหรับมือถือ Hutch นำโดยฮัทช์ และแกรมมี่ ร่วมใจจัดโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนบริการเพลงรอสายของฮัทช์ พร้อมกับส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการ ได้มีโอกาสสร้างรายได้ จึงได้จัดให้กลุ่มคนพิการตั้งกลุ่มเพื่อทำ Telesales โทรหาลูกค้าฮัทช์ เพื่อเสนอบริการเพลงรอสายให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ลูกค้าสมัครบริการเพลงรอสายนี้ฮัทช์ และแกรมมีจะมอบให้แก่กลุ่มผู้พิการอีกต่อไป โดยโครงการน้จะเริ่มในวันที่ 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2551 ( 3 เดือน )

เพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการทำงานของผู้พิการบริษัทฮัทช์จึงได้จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจสมัครก็จะได้รับบริการเพลงรอสาย Caller ring โดยไม่ต้องเสียค่าบรการรายเดือนเป็นเวลา 1 เดือน แต่จะเริ่มเสียในเดือนที่ 2 เป็นต้นไปเดือนละ 50 บาท โดยอัตโนมัติ

สำหรับโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน

 1. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์)
 3. บริษัท จีเอ็มเอม แกรมมี่ (ดิจิตอล บิสซิเนส) จำกัด
 4. บริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (กลุ่มผู้พิการ)

.

.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2551 เวลา 15:55

  โดยไม่ต้องเสียค่าบรการรายเดือนเป็นเวลา 1 เดือน แต่จะเริ่มเสียในเดือนที่ 3 เป็นต้นไปเดือนละ 50 บาท โดยอัตโนมัติ
  ช่วยอธิบายวันที่ลุกค้าเริ่มเสียเงินให้ละเอียดด้วยครับว่าเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไร่ เพราะอ่านแล้วงง หรือว่าพิมพิ์ผิดน่าจะเป็นเดือนที่2 ิ
  จาก แหลม อุบลฯ

  ตอบลบ
 2. แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณแหลม

  ปรีดา

  ตอบลบ