หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ปฏิทินงานโครงการ Caller Ring ของ Hutch

- วันที่ 25/7/2551 จัดงานปิดโครงการ และจัดงานเลี้ยง Thank you Party ที่ สนง. พก. (บ้านราชวิถี)
- วันที่ 8/7/2551 ประชุมและอบรมสมาชิกที่ได้รับรายได้จากโครงการที่ 1 Telesales ของ Hutch
- ระหว่างวันที่ 22-25/6/2551 ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถปฏิบัติงานถึงเป้าหมาย 30,000 หมายเลขตอบรับได้
- วันที่ 17/6/2551 ประชุมผลการดำเนินงานครั้งที่ 7 และการเตรียมงานปิดโครงการ ที่บริษัท Hutch
- วันที่ 24/4/2551 วัดผลการทำงานครั้งที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น