หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

Contact Us

Contact Us :

สำหรับสถานประกอบการต่างๆ ที่สนใจให้ทางบริษัท PWDOM จำกัด ได้เข้าร่วมบริหารงานโครงการของท่าน ด้วยความเข้าใจในผลตอบรับทางด้านการตลาดที่สัมฤทธิ์ ควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อสังคม (งานด้าน CSR) ที่ใช้ทีมงานสมาชิกผู้พิการของทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
มือถือ : 086-322-9307
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
70/95 หมู่ 5 ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-582-1759 โทรสาร : 02-582-1759


Managing Director
Mobile : 086-322-9307
70/95 Moo 5, Parkred-Changwattana Rd.,
Parkred, Nonthaburi, Thailand 11120
Tel. : 02-582-1759 Fax. : 02-582-1759
.
.
.
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น