หน้าหลัก....Log in สมาชิก....Log in ฝ่ายบริหาร....ความเป็นมา....PWDOM....ติดต่อเรา
.........................................................................................................................................................................................

ปิดโครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551

..........

โครงการหางานเพื่อเพื่อนผู้พิการ ครั้งที่ 1

.

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

อันดับที่สุดที่น่าสนใจ และสถิติประจำวัน การจัดอันดับของสมาชิกที่มีการตอบรับจากลูกค้าตั้งแต่ 10 หมายเลขขึ้นไปจนถึงอันดับสูงสุด

ผู้ที่มีจำนวนลูกค้าตอบรับมากที่สุด อันดับ 1 คือ
คุณจันทร์หอม แสงไชย (4,090 หมายเลข ณ วันที่ 18/6/2551)

ผู้ที่มีจำนวนลูกค้าตอบรับมากที่สุดภายใน 1 วัน คือ
คุณนิศาชล พรหมภูเบศ และคุณสุธีรา โพธิ์ทอง (155 หมายเลข ณ วันที่ 31/5/2551)
.
ผู้ที่มีความขยันโทรหาลูกค้ามากที่สุด (รวมตอบรับ และถูกปฏิเสธ) คือ
คุณจันทร์หอม แสงไชย (14,638) หมายเลข ณ วันที่ 18/6/2551)
.
สถิติประจำวัน ของสมาชิกที่อาสาทำงานทั้ง 8 ท่าน โดยไม่รับรายได้
เพื่อชดเชยยอด error จำนวน 2,000 หมายเลขตอบรับ
ตั้งแต่วันที่ 19-22/6/2551
.
ประจำวันอาทิตย์ที่ 22/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 419 หมายเลขตอบรับ)
 1. 75 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 75 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 67 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 64 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 5. 55 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 45 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 20 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 8. 18 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
ประจำวันเสาร์ที่ 21/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 595 หมายเลขตอบรับ)
 1. 152 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 101 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 101 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 98 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 59 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 52 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
ประจำวันศุกร์ที่ 20/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 469 หมายเลขตอบรับ)
 1. 100 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 95 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 85 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 66 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 62 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 33 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 7. 27 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 522 หมายเลขตอบรับ)
 1. 120 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 103 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 102 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 80 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 71 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 31 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 7. 14 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
สถิติประจำวัน ของสมาชิกที่มีการตอบรับจากลูกค้า
ตั้งแต่ 10 หมายเลขขึ้นไปจนถึงอันดับสูงสุด

ประจำวันพุธที่ 18/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 344 หมายเลขตอบรับ) ซึ่งเป็นวันที่มียอดรวม 27,727 หมายเลขตอบรับสำหรับปิดโครงการ Telesales (ครั้งที่ 1)

 1. 93 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 2. 82 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 80 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 46 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 43 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์

ประจำวันอังคารที่ 17/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 706 หมายเลขตอบรับ)

 1. 141 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 109 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 101 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 94 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 72 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 59 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 58 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 8. 54 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 9. 14 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันจันทร์ที่ 16/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 666 หมายเลขตอบรับ)

 1. 110 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 108 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 103 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 4. 101 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 101 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 6. 66 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 31 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 8. 23 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 9. 12 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันอาทิตย์ที่ 15/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 662 หมายเลขตอบรับ)

 1. 128 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 125 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 105 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 100 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 52 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 52 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 7. 49 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 39 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันเสาร์ที่ 14/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 717 หมายเลขตอบรับ)

 1. 140 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 104 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 87 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 4. 77 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 74 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 6. 72 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 58 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 8. 51 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 9. 25 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 20 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันศุกร์ที่ 13/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 733 หมายเลขตอบรับ)

 1. 115 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 101 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 100 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 4. 89 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 5. 88 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 6. 64 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 56 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 8. 45 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 9. 41 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 24 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 10 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 769 หมายเลขตอบรับ)

 1. 109 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 106 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 105 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 101 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 5. 91 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 84 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 7. 49 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 47 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 9. 43 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 10. 28 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันพุธที่ 11/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 712 หมายเลขตอบรับ)

 1. 114 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 112 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 3. 112 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 111 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 67 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 6. 56 หมายเลข : คุณสุกกัญญา ธานีคำ
 7. 43 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 8. 35 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 9. 28 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 10. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันอังคารที่ 10/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 797 หมายเลขตอบรับ)

 1. 134 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 114 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 106 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 102 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 91 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 72 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 58 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 8. 43 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 35 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 10. 32 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันจันทร์ที่ 9/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 715 หมายเลขตอบรับ)

 1. 109 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 2. 103 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 102 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 82 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 108 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 6. 63 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 48 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 8. 47 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 9. 28 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 26 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 17 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 652 หมายเลขตอบรับ)

 1. 114 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 111 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 100 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 77 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 5. 65 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 6. 56 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 55 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 34 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 29 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 10. 10 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ

ประจำวันเสาร์ที่ 7/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 757 หมายเลขตอบรับ)

 1. 120 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 105 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 102 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 91 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 90 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 71 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 64 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 8. 41 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 9. 37 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 17 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ

ประจำวันศุกร์ที่ 6/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 602 หมายเลขตอบรับ)

 1. 101 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 100 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 83 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 75 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 5. 66 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 64 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 37 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 30 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 9. 27 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 14 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5/6/2551 (ยอดรวมประจำวัน 596 หมายเลขตอบรับ)

 1. 107 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 107 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 105 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 70 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 5. 68 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 39 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 36 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 8. 21 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 9. 11 หมายเลข : คุณสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันพุธที่ 4/6/2551

 1. 101 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 85 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 73 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 63 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 5. 56 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 44 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 23 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 9. 21 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันอังคารที่ 3/6/2551

 1. 75 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 65 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 54 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 50 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 45 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 36 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 27 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 9. 24 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 10. 20 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 11 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันจันทร์ที่ 2/6/2551

 1. 88 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 51 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 45 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 44 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 43 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 38 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 7. 36 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 8. 20 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 9. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 10. 15 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 11. 12 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1/6/2551

 1. 87 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 54 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 3. 51 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 50 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 5. 35 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 33 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 32 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 26 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 9. 21 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันเสาร์ที่ 31/5/2551

 1. 155 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมถูเบศ
 2. 155 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 66 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 65 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 5. 50 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 6. 30-หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 7. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 21 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 9. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 10. 10 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ

ประจำวันศุกร์ที่ 30/5/2551

 1. 119 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 53 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 47 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 45 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 42 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 6. 40 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 32 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 8. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 29 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 10. 22 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 11. 17 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์
 12. 16 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29/5/2551

 1. 117 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 90 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 73 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 61 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 5. 50 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 50 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 34 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 8. 27 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 23 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรส์
 10. 23 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 11. 22 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 12. 16 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันพุธที่ 28/5/2551

 1. 103 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 82 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 65 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 57 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 5. 52 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 6. 48 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 7. 36 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 30 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 9. 30 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 17 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 12. 13 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรส์

ประจำวันอังคารที่ 27/5/2551

 1. 94 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 70 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 65 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 40 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 37 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 30 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 7. 28 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 8. 25 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 24 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 10. 14 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 11. 14 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรส์
 12. 11 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ

ประจำวันจันทร์ที่ 26/5/2551

 1. 111 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 83 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 3. 73 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 64 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 46 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 44 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 7. 39 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 34 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 9. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์วงศ์ชัย
 10. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 17 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 12. 10 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรส์

ประจำวันอาทิตย์ที่ 25/5/2551

 1. 66 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 52 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 48 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 4. 40 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 5. 35 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 6. 31 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 7. 17 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 13 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 9. 11 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์

ประจำวันเสาร์ที่ 24/5/2551

 1. 122 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 108 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 71 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 62 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 5. 44 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 36 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 25 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 22 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 9. 20 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 10. 12 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 11. 11 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 12. 10 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันศุกร์ที่ 23/5/2551

 1. 83 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 70 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 64 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 4. 49 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 48 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 38 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 7. 35 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 9. 15 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์
 10. 14 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22/5/2551

 1. 66 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 61 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 56 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 53 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 5. 52 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 6. 46 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 39 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 30 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 9. 27 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 10. 22 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันพุธที่ 21/5/2551

 1. 80 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 56 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 54 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 47 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 5. 43 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 6. 42 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 28 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 9. 17 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 10. 14 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันอังคารที่ 20/5/2551

 1. 58 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 51 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 41 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 28 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 5. 28 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 6. 21 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 17 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 8. 17 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 9. 13 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 10. 12 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ
 11. 11 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันจันทร์ที่ 19/5/2551

 1. 85 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 47 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 43 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 42 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 5. 37 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 34 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 33 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 31 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18/5/2551

 1. 60 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 55 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 42 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 31 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 29 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 28 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี

ประจำวันเสาร์ที่ 17/5/2551

 1. 66 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 60 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 45 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 40 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 36 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 6. 31 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 7. 31 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 24 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 9. 21 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 10. 19 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 11. 14 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ

ประจำวันศุกร์ที่ 16/5/2551

 1. 83 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 81 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 67 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 58 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 26 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 6. 25 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 7. 22 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 8. 16 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 9. 16 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15/5/2551

 1. 74 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 55 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 51 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 44 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 6. 18 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 16 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 8. 10 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 10 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันพุธที่ 14/5/2551

 1. 60 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 2. 58 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 33 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 23 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 18 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 17 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 7. 14 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 8. 14 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 9. 11 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ

ประจำวันอังคารที่ 13/5/2551

 1. 58 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 40 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 37 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 4. 35 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 5. 23 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 23 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันจันทร์ที่ 12/5/2551

 1. 83 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 66 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 37 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 24 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 22 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 6. 22 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 18 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 8. 10 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 11/5/2551

 1. 70 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 51 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 47 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 33 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 5. 24 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 20 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 15 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันเสาร์ที่ 10/5/2551

 1. 104 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 50 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 50 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 34 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 23 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 14 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 13 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 8. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันศุกร์ที่ 9/5/2551

 1. 65 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 45 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 41 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 25 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 5. 25 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 18 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 7. 18 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 8. 15 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 14 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 10. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8/5/2551

 1. 57 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 39 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 37 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 23 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 21 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 12 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 7. 10 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 8. 10 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันพุธที่ 7/5/2551

 1. 55 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 46 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 40 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 25 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 22 หมายเลข : คุณสุมิตรา ปัญญากมลกิจ
 6. 18 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 17 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 8. 14 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 9. 12 หมายเลข : คุณมานพ เงินชูศรี
 10. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันอังคารที่ 6/5/2551

 1. 74 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 54 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 41 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 40 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 5. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 6. 22 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 21 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันจันทร์ที่ 5/5/2551

 1. 85 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 72 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 3. 50 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 43 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 6. 22 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 7. 21 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 8. 21 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4/5/2551

 • 12 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 • 12 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 • 12 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันเสาร์ที่ 3/5/2551

 1. 61 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 58 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 3. 45 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 33 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 20 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 6. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันศุกร์ที่ 2/5/2551

 1. 50 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 45 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 25 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 20 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 16 หมายเลข : คุณสุกัญญา ธานีคำ
 6. 13 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1/5/2551

 1. 40 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 37 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 28 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 4. 25 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 5. 19 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 6. 12 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันพุธที่ 30/4/2551

 1. 47 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 41 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 35 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 26 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 25 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 6. 15 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันอังคารที่ 29/4/2551

 1. 49 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 33 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 28 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 27 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 5. 25 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 6. 16 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 7. 12 หมายเลข : คุรฉัตรกมล กณาพันธ์
 8. 12 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันจันทร์ที่ 28/4/2551

 • 60 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 • 59 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 • 56 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 • 30 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 • 23 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 • 20 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 • 10 หมายเลข : คุณขวัญชนก ภักดี

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27/4/2551

 1. 20 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 15 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 12 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 11 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 11 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 10 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์


ประจำวันเสาร์ที่ 26/4/2551 1. 101 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 69 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 54 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 40 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 21 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 6. 18 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 7. 16 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 8. 10 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันศุกร์ที่ 25/4/2551

 1. 46 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 16 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 3. 23 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 4. 15 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 5. 12 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ


ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24/4/2551

 1. 53 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 47 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 33 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 13 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 5. 12 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 11 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 7. 11 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 8. 10 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 9. 10 หมายเลข : คุณวันชัย สิริพงศ์เลิศ

ประจำวันพุธที่ 23/4/2551
 1. 45 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 44 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 26 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์

ประจำวันอังคารที่ 22/4/2551
 1. 63 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 49 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 33 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 14 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 11 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 6. 10 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันจันทร์ที่ 21/4/2551
 1. 72 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 58 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 42 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 29 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 25 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 6. 23 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 7. 18 หมายเลข : คุณสุวลี ขานฉนวน
 8. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 9. 11 หมายเลข : คุณขวัญชนก ภักดี
 10. 10 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย

ประจำวันอาทิตย์ที่ 20/4/2551
 1. 48 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 2. 34 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 20 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 4. 12 หมายเลข : คุณขวัญชนก ภักดี
 5. 11 หมายเลข : คุณบวรภัค ใจหาญ

ประจำวันเสาร์ที่ 19/4/2551
 1. 66 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 47 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 32 หมายเลข : คุณนภดล จารุประภัสสร
 4. 19 หมายเลข : คุณบวรภัค ใจหาญ
 5. 16 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 6. 14 หมายเลข : คุณขวัญชนก ภักดี
ประจำวันศุกร์ที่ 18/4/2551
 1. 53 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 45 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 40 หมายเลข : จันทร์หอม แสงไชย
 4. 26 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 13 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17/4/2551
 1. 39 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 34 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 30 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 29 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 14 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 12 หมายเลข : คุณธีรพงศ์ วงศืชัย

ประจำวันพุธที่ 16/4/2551
 1. 53 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 40 หมายเลข : คุณสุธรา โพธิ์ทอง
 3. 24 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 21 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 16 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันอังคารที่ 15/4/2551

 1. 30 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 20 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 10 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์

ประจำวันจันทร์ที่ 14/4/2551 (วันสงกรานต์)

 1. 45 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 30 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 25 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 4. 12 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันอาทิตย์ที่ 13/4/2551 (วันสงกรานต์)

 1. 20 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง

ประจำวันเสาร์ที่ 12/4/2551

 1. 35 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 20 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 16 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 12 หมายเลข : คุณอรุณวดี ลิ้มอังกูร (กลุ่ม 3 คน)

ประจำวันศุกร์ที่ 11/4/2551

 1. 45 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 33 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 3. 19 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 18 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10/4/2551

 1. 42 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 2. 34 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 27 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 18 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 14 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 6. 12 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 7. 10 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน

ประจำวันพุธที่ 9/4/2551

 1. 50 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 44 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 3. 29 หมายเลข : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 4. 19 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 5. 13 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ

ประจำวันอังคารที่ 8/4/2551

 1. 68 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 45 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 22 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 4. 13 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ

ประจำวันจันทร์ที่ 7/4/2551 (วันหยุดชดเชยวันจักรี)

 1. 43 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 27 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 17 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6/4/2551

 1. 19 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 13 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง

ประจำวันเสาร์ที่ 5/4/2551

 1. 60 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 2. 41 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 22 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 13 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 10 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์

ประจำวันศุกร์ที่ 4/4/2551

 1. 38 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 19 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 13 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ
 4. 12 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 5. 10 หมายเลข : คุณรสมาลิน พละสูรย์
 6. 10 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 7. 10 หมายเลข : คุณขวัญชนก

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3/4/2551

 1. 43 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 23 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 3. 18 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 14 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 16 หมายเลข : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 6. 13 หมายเลข : คุณสมพร กันภัย
 7. 11 หมายเลข : คุณนิศาชล พรหมภูเบศ

ประจำวันพุธที่ 2/4/2551

 1. 30 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 2. 21 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 3. 18 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 4. 11 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์

ประจำวันอังคารที่ 1/4/2551

 1. 29 หมายเลข : คุณสุธีรา โพธิ์ทอง
 2. 26 หมายเลข : คุณทรงวิทย์ เลิศวไลพงศ์
 3. 13 หมายเลข : คุณปาริชาต แย้มอรุณ
 4. 12 หมายเลข : คุณฉัตรกมล กณาพันธ์
 5. 10 หมายเลข : คุณขวัญชนก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น